ทนายความพธม. ยื่น กกต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิติธร ล้ำเหลือ ทนายความกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและทีมกฎหมายพรรคการเมืองใหม่ เดินทางเข้ามายื่นคำร้องต่อ กกต.เพื่อขอให้พิจารณาคุณสมบัติของ นายก่อแก้ว พิกุลทอง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 6 กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิกถอนสิทธิ์การลงสมัครของ นายก่อแก้ว โดยอ้างว่า นายก่อแก้ว มีลักษณะที่ต้องห้ามไม่ให้สมัครเป็นสมาชิกตามระเบียบข้อบังคับของพรรคเพื่อไทย มาตรา 10 วรรค 5 ที่ว่าด้วยบุคคลที่จะเป็นสมาชิกพรรค ต้องห้ามถูกคุมขังโดยหมายศาล หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจากกรณีนี้ นายนิติธร เห็นว่า นายก่อแก้ว ได้ถูกคุมขังอยู่ จึงน่าจะมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ที่ทำให้ความเป็นสมาชิกภาพของพรรคเพื่อไทย ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงส่งผลให้ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ตนจึงมาดำเนินการให้ถูกต้อง และคิดว่าเรื่องดังกล่าว ต้องมีการพิจารณากรณีระเบียบข้อบังคับของพรรคก่อน และหาก นายก่อแก้ว ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกของพรรคตามระเบียบของพรรคแล้ว ก็จะอ้างว่า นายก่อแก้ว สามารถลงสมัครได้ หากถูกคุมขังแต่ไม่ได้โดยหมายของศาล ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุไว้ไม่ได้ เนื่องจากในรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ผู้ที่จะ
สมัครได้ ต้องสังกัดเป็นสมาชิกพรรคเสียก่อน

อย่างไรก็ตาม นายนิติธร ได้ระบุอีกว่า ขอให้ กกต.พิจารณาในเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 25 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 6 ด้วย