ผบท.ทบ.ขอบคุณทหารร่วมใจปฏิบัติงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกองทัพบก กล่าวภายหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ประจำเดือน ก.ค. ว่าที่ประชุม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวขอบคุณ ทุกหน่วยและกำลังพลทุกคน ที่ตั้งใจทำงานในช่วงวิกฤตของสถานการณ์บ้านเมืองจนคลี่คลาย โดยยึดถือประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งนี้การทำหน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นบทพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน ถึงจุดยืนของกองทัพ และแสดงให้เห็นถึงความเป็นปึกแผ่นของทหาร จึงทำให้ประชาชน มีความเข้าใจและยังคงเชื่อมั่น รวมทั้งศรัทธาในกองทัพ ขณะเดียวกัน ผู้บัญชาการทหารบก ยังมอบหมายให้ สานต่อโครงการสู้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้าแก้ปัญหา ความเดือดร้อน พร้อมทั้งพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยชุดวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง จะเร่งลงพื้นที่ให้ความรู้ช่วยเหลือในทุกด้าน คู่กับการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน รวมถึงสร้างความเข้าใจในบทบาทและภารกิจของกองทัพในการรักษาความสงบเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังมอบหมายให้จัดทำโครงการ 8,400 คูคลอง สนองพระราชปณิธาณ เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ในการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วย