ม็อบเกษตร500คนรวมตัวหน้าธอส.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หน้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. สาขาประจวบคีรีขันธ์ เครือข่ายองค์กร เกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูจาก 14 จังหวัดภาคใต้ กว่า 500 คน ได้รวมกันเพื่อยื่นข้อเรียกร้องคัดค้านการขายทรัพย์สินของ สมาชิกกองทุนฟื้นฟู ซึ่งธนาคารได้นำออกจำหน่าย นายธงชัย ปรัตคจริยา หัวหน้างานนิสิตผู้ดูแลเขต ธอส.ภาคกลาง ได้เดินทางมารับหนังสือข้อเสนอของเครือข่ายองค์กรกองทุนฟื้นฟูแล้ว โดยหนังสือดังกล่าว ได้เรียกร้องให้ธนาคาร 4 ธนาคาร คือ ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน ยึดถือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีและมติข้อตกลง