วธ.ส่งหนังสือขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเข้มงวดตรวจสอบภาพและเนื้อหารายการ และละครก่อนออกอากาศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม ส่งหนังสือขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเข้มงวดตรวจสอบภาพและเนื้อหารายการ และละครก่อนออกอากาศ พร้อมแนะให้กำหนดอักษรย่อเรตติ้งมุมหน้าจอโทรทัศน์ตลอดการนำเสนอ หวังลดพฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อที่ไม่เหมาะสม นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงกรณีเด็ก 6 ขวบเลียนแบบละครไทรโศก ซึ่งมีการฆ่าตัวตายจนทำให้เสียชีวิตว่า กระทรวงวัฒนธรรม ห่วงใยถึงการนำเสนอภาพและเนื้อหาในสื่อโทรทัศน์ ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จนทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตเหมือนกรณีดังกล่าว เบื้องต้นได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือแจ้งไปยังผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบภาพและเนื้อหา ก่อนนำเสนอแพร่ภาพออกอากาศ โดยให้ยึดแนวทางการนำเสนอรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องตามคู่มือการจัดระดับคุณภาพของเนื้อหารายการโทรทัศน์ หรือเรตติ้ง ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมและกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทำขึ้นมา เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์แต่ละช่อง นำไปศึกษาใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอภาพและเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับผู้ชมแต่ละวัย ที่สำคัญในการนำเสนอภาพ และเนื้อหารายการ ผู้ประกอบการแต่ละช่อง จะต้องคำนึงถึงช่วงเวลาในการนำเสนอตามคู่มือดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับข้อมูลประกอบการแนะนำบุตรหลานในครอบครัวอย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรตติ้งเนื้อหารายการโทรทัศน์แต่ละประเภท ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ควรมีการกำหนดตัวอักษรย่อของเรตติ้งโทรทัศน์แต่ละประเภท ในมุมใดมุมหนึ่งของหน้าจอโทรทัศน์ตลอดการนำเสนอเนื้อหาของละครและรายการนั้นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาสื่อโทรทัศน์ให้เป็นสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน