มทภ.4 ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมยะลารวมใจ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่เขตเมืองยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส พร้อมกับร่วมบรรยายและเป็นประธานรับฟังการสรุปผลการประชุม และมอบภารกิจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหน่วยต่างๆ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ประชาชนทุกคน รวมทั้ง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันป้องกันไม่ให้แพร่หลายเข้ามาในพื้นที่ และปัญหายาเสพติดนับว่าเป็นต้นตอของปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมาอีกมากมาย ดังนั้นทุกคน จะต้องช่วยกันขจัดให้หมดสิ้นไป เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต้องตกเป็นทาสของยาเสพติด