จี้รัฐแจงหมุดปักเขตดินแดนเขาพระวิหาร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลเอกปรีชา เอี่ยมสุวรรณ ภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาทพระวิหาร สมัชาประชาชนแห่งประเทศไทย เครือข่ายทวงคืนแผ่นดินแม่ กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือต่อ พลโทวีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อต้องการสอบ ถามถึง หมุดที่ปักตามเขตแนวชายแดนระหว่างไทย และ กัมพูชา นั้น ยังคงเป็นพื้นที่ของประเทศไทย อยู่หรือไม่เพราะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ มีความทุกข์ใจเป็นอย่างมาก เพราะขณะนี้ หลักเขตของประเทศกัมพูชา ได้ลุกล้ำเข้ามาในฝั่งไทย อยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงกลัวที่จะเสียดินแดน ดังนั้นทางกลุ่มฯ จึงต้องการให้ทางกองทัพหรือ รัฐบาล เป็นผู้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องหมุดปักเขตดินแดน ว่า หมุดที่ปักอยู่นั้น เป็นของใครกันแน่