ปรองดองแห่งชาติ ใน 3 จว. ชายแดนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชาย หอมลออ ประธานคณะกรรมการรณรงค์ เพื่อสิทธิมนุษยชน ในฐานะประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าวว่าได้ออกหนังสือ เพื่อขอประฌามการใช้ความรุนแรง ในทุกรูปแบบใน 3 จังหวัดชานแดนภาคใต้ โดยในระยะ 6 ปี ที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตไปแล้ว ถึง 4,000 คน บาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก ผู้ต้องสงสัยว่า เกี่ยวข้องกับการก่อความรุนแรงนับพันคน ถูกจับกุม และถูกดำเนินคดีไม่น้อยกว่า 500 คน ความสูญเสีย และเสียหายดังกล่าว เป็นการตอกย้ำซ้ำเติมให้ความขัดแย้งลึกซึ้ง และซับซ้อนยิ่งขึ้น หากปล่อยให้ดำเนินต่อไป จะยิ่งยากที่จะแก้ไขเยียวยาดังนั้น จึงเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาให้ความสำคัญ กับนโยบายด้านการปรองดองแห่งชาติ สำหรับกรณีความขัดแย้งในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยไปกว่า การสร้างการปรองดองแห่งชาติ ในระดับประเทศ รวมทั้งการพิจารณาถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันด้วยมาตรฐานขั้นต่ำ ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกัน