ลำตะคองวิฤกติ เหลือน้ำใช้แค่สิ้นปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจักรกฤช แจ้งกรณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำตะคอง กล่าวว่า แม้ว่าขณะนี้จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แต่ไปตกที่บริเวณท้ายเขื่อน ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนลำตะคอง ยังคงน้อยมาก ซึ่งตอนนี้มีปริมาณน้ำเหลือเพียง 78 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ประมาณ 25 % ของความจุเขื่อนทั้งหมด ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไป น้ำในเขื่อนลำตะคองจะเหลือใช้ถึง เพียงแค่เดือนธันวาคมนี้เท่านั้น น้ำก็จะหมดเขื่อน ทำให้ทางโครงการส่งน้ำ ต้องเตรียมแผนจัดสรรการใช้น้ำไว้ รองรับ โดยหากปลายเดือน ก.ค. 2553 เป็นต้นไป ยังไม่มีฝนตกลงมาบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อน ทางเขื่อนจะลดการระบายน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคลงอีก 50 % คือ จากเดิมวันละ 345,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือเพียงวันละ 170,000 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงอยากฝากเตือนไปยังชาวนครราชสีมา ให้เตรียมรับมือ และช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด