กมม.ให้ สมศักดิ์ โกศัยสุข นั่ง หน.พรรค

กมม.ให้ สมศักดิ์ โกศัยสุข นั่ง หน.พรรค
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคการเมืองใหม่ มีมติเลือก นายสมศักดิ์ โกศัยสุข เป็นหัวหน้าพรรค ด้วยคะแนนเสียง 929 เสียง พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรค รวม 25คน โดย นายสุริยะใส กตะศิลา ยังคงเป็น เลขาธิการพรรค นายสำราญ รอดเพชร เป็นรองหัวหน้าพรรค และรักษาการโฆษกพรรค โดย นายสมศักดิ์ ยืนยันว่า จะขับเคลื่อนนโยบายของพรรค ในการแก้ปัญหาความยากจน ทำงานเพื่อประชาชน พร้อมยึดหลัก ซื่อสัตย์ เสียสละ กล้าหาญ และทำงานเป็นทีม รวมถึง ยืนยันว่า จะไม่ท้อถอย ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้ ได้คะแนนเสียง ทั้งหมด 1,044 เสียง งดออกเสียง 71 เสียง และมีบัตรเสียทั้งหมด 44 ใบ

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการเลือกกรรมการบริหารพรรค ได้มีการโต้เถียงการ ห้ามกรรมการสาขา มาเป็นกรรมการบริหารพรรค อย่างดุเดือด เนื่องจาก กรรมการบริหารสาขาบางคน เห็นว่า ไม่มีกฎหมายห้ามกรรมการสาขา เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่อย่างใด แต่ที่ประชุมส่วนใหญ่มีมติว่า กรรมการสาขา ไม่สามารถเป็นกรรมการบริหารพรรคได้ หากไม่ลาออกก่อน