เปิดฐานฝนหลวง 2 จ.นครพนม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาว จ.นครพนม กว่า 1,000 คน จาก 12 อำเภอ ในพื้นที่ จ.นครพนม มาเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรที่กำลังจะทำฝนเทียม ในพิธี เปิดฐานเติมฝันฝนหลวง ชุดที่ 2 ท่าอากาศยานนครพนม รับผิดชอบพื้นที่ จ.นครพนม มุกดาหาร และ หนองคาย สาเหตุที่ต้องเปิดฐานเติมฝันฝนหลวง จ.นครพนม ในครั้งนี้ เนื่องจากเดิมที จ.นครพนมจะมีพื้นที่ปริมาณน้ำฝน โดยเฉลี่ยประมาณ 2,424 มล.ต่อปี แต่หลังปี 52 เป็นต้นมา เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก จ.นครพนม มีปริมาณน้ำฝนและการกระจายตัวของฝนลดลง
โดยปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย ในปี 52 เท่ากับ 2,245 มล. และได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ในปี 53 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทั้งจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อการทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกร
โดยมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาฝนหลวงในการช่วยเหลือ เพื่อให้ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำ เพื่อการเกษตร