ออกหนังสือประณามใช้ความรุนแรงภาคใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ออกหนังสือเพื่อขอประณามการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ และขอแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิต และผู้เสียหายทุกกรณี รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ตกเป็นเป้าในการทำร้ายและสร้างความเสียหาย อีก ทั้ง หลายเหตุการณ์ความรุนแรงก็ส่งผลประชาชนผู้บริสุทธิ์ รวมทั้ง เด็ก จำนวนไม่น้อยตกเป็นเป้าของความเสียหายการใช้ความรุนแรงที่โหดร้าย โดยในระยะ 6 ปีที่ผ่าน แม้ว่า รัฐบาล จะใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ แต่อาจกล่าวได้ว่า ความรุนแรงและปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้ลดลงเลย โดยมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว ถึง 4,000 คน บาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก ผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการก่อความรุนแรงนับพันคน ถูกจับกุม และถูกดำเนินคดี ไม่น้อยกว่า 500 คน ความสูญเสียและเสียหายดังกล่าว เป็นการตอกย้ำซ้ำเติม
ให้ความขัดแย้งลึกซึ้ง และซับซ้อนยิ่งขึ้น หากปล่อยให้ดำเนินต่อไป จะยิ่งยากที่จะแก้ไขเยียวยา

ดังนั้น มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ขอเรียกร้องให้รัฐบาล หันมาให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการปรองดองแห่งชาติ สำหรับกรณีความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไม่น้อยไปกว่าการสร้างการปรองดองแห่งชาติ ในระดับประเทศ รวมทั้ง การพิจารณาถึงการ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันด้วยมาตรฐานขั้นต่ำ ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกัน