สุเมธ ชี้ใ นหลวง อยากเห็นคนไทยมีความสุข

สุเมธ ชี้ใ นหลวง อยากเห็นคนไทยมีความสุข
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ระบุ ในหลวง ทรงปรารถนาอยากเห็นคนไทยมีความสุข โดยให้ความรัก ความเมตตา ให้อภัย ไม่โกรธ มุ่งดี ต่อกัน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ "การน้อมนำพระราชดำรัสไปปฏิบัติเพื่อให้บ้านเมืองมีความมั่นคงเป็นปกติสุข" ตอนหนึ่งมีใจความว่า ในตอนปี 2550 สถานการณ์เริ่มไม่ดี พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยเตือนให้พึงสังวรณ์ ถึงความสงบ สามัคคี คิดถึงชาติเป็นที่ตั้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ ก็มา จากยึดตัวเอง ยึดพวกเป็นที่ตั้ง ปีนั้นทรงเตือนมากเป็นพิเศษ เตือนเรื่องคิดถึงส่วนรวม ไมตรีจิต เมตตา

เรื่องเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความไม่สงบบ่อยครั้ง ทรงเตือนมาสามปีล่วงหน้า และทรงปรารถนาอยากเห็นคนไทยมีความสุข แต่ความสุขนั้น เราต้องให้ความรัก ความเมตตา ให้อภัย ไม่โกรธ มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ในปีนี้ก็ตั้ง คณะกรรมการ ปรองดองแห่งชาติ ซึ่งถ้าเราปฏิบัติแบบให้อภัย มีเมตตากัน ก็ไม่ต้องมีคณะกรรมการนี้ คนคิดต่างกันไม่มีปัญหา แต่ชาติบ้านเมืองมาก่อนได้ไหม ขอแค่นี้ข้อเดียว จะใส่เสื้อสีอะไรก็เชิญ สีไหนก็ลูกท่าน ทุกคนยืนอยู่บนแผ่นดินเดียวกัน ที่ฝ่ายปกครอง และประชาชนต้องช่วยกันรักษา