นิรโทษกรรมสากลเรียกจีนถามจลาจลอูรุมซี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางแคทเธอรีน บาร์เบอร์ รองผู้อำนวยการองค์การนิรโทษกรรมสากล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่าคำถามที่จะใช้ในการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการ เช่น มีผู้เสียชีวิตมี่แท้จริงกี่คน และสาเหตุของเหตุการณ์คืออะไร

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองอูรุมซี เมืองหลวงของเขตการปกครองตนเองซินเจียง ได้รับคำสั่งให้ดูแลสถานการณ์อย่างรัดกุม เพื่อความปลอดภัย ในวันครบอรอบ 1 ปี เหตุการณณ์จลาจลอูรุมซี ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ปี 2552 ระหว่างชาวมุสลิมอุยกูร์ และชาวจีนเชื้อสายฮั่น ซึ่งครั้งนั้น รัฐบาลจีน ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตเกือบ 200 คนและบาดเจ็บประมาณ 1,700 คน ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงทางชาติพันธุ์ที่เลวร้ายที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมาของจีน

นอกจกานี้ นางบาร์เบอร์ ยังระบุว่า จีนควรใช้ช่วงเวลาของการครบรอบ 1 ปี เพื่อทำการสอบสวนอย่างเหมาะสมและ เพื่อคลี่คลายความคับข้องใจ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการสอบสวนครั้งที่ผ่านมาถูกวิจารณ์ว่าขาดความอิสระและน่าเชื่อถือ จนสร้างความไม่พอใจ และคับข้องใจเป็นอย่างมาก ทางองค์กรจึงต้องการให้มีการไต่สวนอย่างอิสระและยุติธรรมในการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และหาผู้กระทำความผิดมารับโทษ