ชลประทานเผยน้ำในเขื่อนสำคัญยังน่าห่วง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผย ถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง วันนี้มีปริมาณน้ำ รวมกันทั้งสิ้น 33,401 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ ทั้งหมด โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีน้ำในอ่างฯ เหลือร้อยละ 30 เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีน้ำ เหลือร้อยละ 34 เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีน้ำในอ่างเหลือร้อยละ 16 และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีน้ำในอ่างฯ เหลือร้อยละ 8

ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนใหญ่ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีน้ำในอ่างฯ ร้อยละ 22 เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีน้ำในอ่างฯ ร้อยละ 26 เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีน้ำในอ่างฯ ร้อยละ 31 และเขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีน้ำในอ่างร้อยละ 38 ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย อาทิ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีน้ำในอ่างฯ ร้อยละ 17 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีน้ำในอ่างฯ ร้อยละ 31 และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีน้ำในอ่างฯ ร้อยละ 11 ของความจุอ่างฯ แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในระยะนี้ และมี
น้ำไหลเข้าอ่างฯ หลายแห่งอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ยังถือว่า เป็นปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างฯ น้อยมาก ในขณะเดียวกัน ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศในลำน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งยังคงลดลง จึงขอให้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ ใช้น้ำให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดด้วย