กทม.มอบเงิน84ล.ค่าเช่าสวนจตุจักรให้รฟท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีส่งมอบเงินค่าเช่าพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร จำนวนกว่า 84 ล้านบาท ให้แก่ นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหาร กทม. ร.ฟ.ท. และตัวแทนสมาคมผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร ร่วมเป็นสักขีพยาน

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า กทม. ในฐานะคู่สัญญาเช่าที่ดิน บริเวณตลาดนัดจตุจักร ได้ส่งมอบเงินค่าเช่าพื้นที่กว่า 84 ล้านบาท ซึ่งค้างชำระมาตั้งแต่ ปี 2544 ให้แก่ ร.ฟ.ท. เรียบร้อยแล้ว จากนี้ กทม. ได้มอบหมายให้ นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมการควบคุมการจัดการ ตลาดนัดกรุงเทพมหานคร และกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร เตรียมเสนอแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดนัดจตุจักร เพื่อเจรจาต่อสัญญาเช่าใหม่กับ ร.ฟ.ท. โดยแผนพัฒนาพื้นที่ จะต้องมีความชัดเจน และเป็นรูปธรรม เช่น การปรับปรุงทางเดิน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการบริหารจัดการ
ตลาดนัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้าน นายยุทธนา กล่าวว่า กทม. จะหมดสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณตลาดนัดจตุจักร ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 ซึ่ง ร.ฟ.ท. จะต่อสัญญาใหม่กับ กทม. หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ ร.ฟ.ท.