คนไทยชื่นชมพระราชดำรัส แต่ไม่เคยปฏิบัติ

คนไทยชื่นชมพระราชดำรัส แต่ไม่เคยปฏิบัติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวตอนหนึ่ง ในการบรรยาพิเศษหัวข้อ