กก.สิทธิ์จ่อยื่นหนังสือถามศอฉ.คงพรก.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ MB แชนแนล โดยระบุถึง การเตรียมยื่นหนังสือทวงถามเหตุผลและความจำเป็นในการคงไว้ ซึ่งการใช้ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ต่อศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ว่าเป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบตามปกติ ซึ่งโดยอำนาจแล้ว คณะกรรมการสิทธิ์ฯ มีอำนาจในการขอคำอธิบาย ซึ่งไม่ได้ระบุเวลาว่า ศอฉ. จะต้องให้คำตอบเมื่อไหร่ แต่โดยทั่วไปแล้ว จะเป็น 15-30 วัน ซึ่งอาจไม่ทันต่อการพิจารณาขยายเวลาของคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารหน้า ขณะที่การใช้กฎหมายพิเศษอย่างเช่น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาลนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม นางอมรา กล่าวว่า การทวงถามเหตุผลดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก คณะกรรมการสิทธิ์ฯ ได้รับคำร้องเรียนว่า ถูกละเมิดสิทธิ์ โดยที่ผ่านมานั้น ยอมรับว่า คณะกรมการสิทธิ์ฯ ได้พบปะกับ แกนนำ นปช. บางรายซึ่งได้ร้องเรียนว่า ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น