ในหลวงทรงกำชับก.เกษตรฯแก้ไขสถานการณ์น้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองเลขาธิการพระราชวัง ระบุ ในหลวงทรงห่วงปัญหาภัยแล้ง ทรงกำชับให้ กระทรวงเกษตรฯ ดูน้ำใน 5 เขื่อนสำคัญทั่วประเทศ

นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการถวายงานด้านการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน เป็นแนวทางการทำงานให้กับปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ทั่วประเทศว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์ท่านทรงห่วงใย โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน พระองค์ท่านทรงกำชับให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำ ในเขื่อน 5 แห่งสำคัญ ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้ทั้ง 5 เขื่อนนั้น มีปริมาณน้ำมากที่สุด อีกทั้งพระองค์ทรงพระราชทานทีมฝนหลวง ใน 3 ศูนย์ คือ จ.นครสวรรค์ จ.เชียงใหม่ และ จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทุกส่วน