อย.ลงดาบโฟร์โมสต์หากผิดปรับพ.ร.บ.อาหาร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนมกล่อง ยูเอชที ยี่ห้อโฟร์โมสต์ ที่มีผู้บริโภคร้องเรียนว่า มีลักษณะใสคล้ายน้ำเปล่านั้น ว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปตรวจและเก็บตัวอย่าง ส่งให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานนมและคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งจะทราบผลภายในเร็วๆ นี้

เบื้องต้นทราบว่า มีน้ำปนอยู่จริง ซึ่งทางบริษัทยอมรับและสั่งการให้หยุดการผลิต รวมทั้งสั่งเก็บนมล็อตที่คาดว่า มีความผิดพลาดกลับให้หมด ซึ่งทางบริษัทจะทราบว่าผลิตเท่าไร และจะเรียกคืนทั้งหมด เพราะถือว่าผิดกฎหมายด้วย เชื่อว่า ขณะนี้กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เข้าไปดูแลด้วย และหากผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า นมไม่ได้มาตรฐาน มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และถ้าพบจุลินทรีย์ ที่ทำให้เกิด
เชื้อโรคอาหารเป็นพิษในนม มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ