ปภ.เชียงใหม่เผยพท.เกษตรเสียหายกว่าแสนไร่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จ.เชียงใหม่ ยังคงประสบกับปัญหาภัยแล้ง แม้จะเริ่มมีฝนตกในพื้นที่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 25 อำเภอ 153 ตำบล 1,203 หมู่บ้าน พืชไร่เสียหาย 138,704 ไร่ พืชสวน 44,398 ไร่ และไร่นาเสียหาย 39,408ไร่ สำหรับปลูกพืชฤดูแล้งมีพื้นที่เพาะปลูก 133,772 ไร่ เก็บเกี่ยวไปแล้ว 29,542
ไร่ โดยรวมแล้วใช้ เงินทดรองราชการช่วยเหลือภัยแล้ง ในปีนี้กว่า 20 ล้านบาท ขณะที่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีน้ำ 66 ลบ.ม. คิดเป็น 25% ของความจุและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีน้ำ 39 ลบ.ม. คิดเป็น 15%อย่างไรก็ตาม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานสภาพอากาศ ว่าครึ่งแรกของเดือนนี้ จะมีปริมาณฝนลดลงทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง จึงขอเตือนเกษตรและผู้ใช้น้ำ เลื่อนการเพาะปลูกและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด