ผู้ว่ากทม.สั่งขุดลอกคลอง677กม.กันน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผย ภายหลังการลงพื้นที่สำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า โครงการด้านสาธารณูปโภค พร้อมมอบนโยบายด้านความปลอดภัย ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ว่าในพื้นที่ดังกล่าว มักจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าฝน ดังนั้นจึงได้สั่งการให้สำนักระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือ โดยเตรียมเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมจากเดิมไว้ประจำยังพื้นที่เขตต่างๆ อาทิ เขตประเวศ สวนหลวง หนองจอก ลาดกระบัง เป็นต้น รวมทั้งการขุดลอกคูคลองในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ กทม.ซึ่งล่าสุด กทม. โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 ในโครงการขุดลอกคูคลอง ในเขต กทม.รวมระยะทาง 677 กิโลเมตร เวลาดำเนินการ 150 วัน งบประมาณ 380 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเป็นแก้มลิงในการรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนในช่วงหน้าฝนนี้อีกด้วย และรวมถึงการลดระดับน้ำในคลองต่างๆ ให้อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติเพื่อรองรับน้ำฝนในช่วงหน้าฝนนี้ ส่วนระบบป้องกันถาวรจะเปลี่ยนในเร็ววันไม่ได้ แต่ที่ผ่านมาได้มีการเตรียมพร้อม เฝ้าระวังอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อให้คน กทม.มั่นใจว่า เมื่อเกิดปัญหาจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที