ผวจ.กทม.เป็นปธ.ร่วมลงนามปรับปรุงสนามหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ท้องสนามหลวง และโครงการขุดลอกคูคลองในเขตพื้นที่ กทม. ระหว่าง กทม. กับกองทัพบก ซึ่งมี พ.ท.คณิต สาพิทักษ์แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นตัวแทนกองทัพบก โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เปิดเผยว่า โดยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สนามหลวงเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับคนไทย ในการจัดพระราชพิธี งานเทศกาล และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นจิตวิญญาณของคนไทยทั้งประเทศ โดยใช้ระยะเวลาการฟื้นฟู จำนวน 300 วัน ด้วยงบประมาณ 180 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงใน โครงการขุดลอกคูคลอง
ในเขต กทม. ซึ่งมีระยะทางรวม 677 ก.ม. โดยใช้เวลาดำเนินการ 150 วัน ด้วยงบประมาณ 380 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเป็นแก้มลิงในการรองรับน้ำได้มากขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำท่วม ให้กับประชาชนในช่วงหน้าฝน