สมบัติถกแนวทางแก้รธน.-วางกรอบทำงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรียกประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากรอบการทำงานตามแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งได้ดำเนินการตามแผนปรองดอง โดย นายสมบัติ ได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบในการตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์กรอบโครงสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยการประชุมวันนี้จะมีการวางกรอบการทำงานที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 6 ประเด็น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ ทั้งเรื่องของการเลือกตั้ง การยุบพรรค หรือ มาตรา 190 รวมถึง การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา โดยจะมีการสรุปประเด็นปัญหาของระบบการเมือง เพื่อนำไปสู่การออกแบบการเมืองที่มีเสถียรภาพ ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจาก มีการตั้งคณะกรรมการ โดยรายละเอียดของการประชุมและจะมีการชี้แจงรายละเอียดให้ทราบภายในช่วงเที่ยงวันนี้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!