ผู้ว่าฯพิจิตรชวนเป็นกองกำลังป้องสถาบัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่มีกลุ่มผู้ไม่หวังดี สร้างความแตกแยกปลุกปั่นให้คนในชาติแตกแยก แบ่งสี แบ่งฝ่าย เลือกข้าง และกล่าวให้ร้าย จ้องล้มล้างสถาบัน จนกลายเป็นความร้าวฉาน
ของคนในชาติ จนในที่สุดก็ใช้กำลังเข้าเผชิญหน้ากัน ไม่มีใครชนะ แต่ที่แพ้คือ ประเทศชาติ ดังนั้น จากสถานการณ์ดังกล่าว ชาวพิจิตร จึงรวมตัวกันประกาศเจตนารมณ์ ตั้งกองอาสาสมัครปกป้องสถาบันและสร้างความสมานฉันท์ขึ้น โดยรับสมัครชาวบ้านทุกหมู่เหล่าเป็นสมาชิก มีเป้าหมายเดียวกัน คือ สมัครสมานสามัคคีทำดีเพื่อแผ่นดินและจงรักภักดี ซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นความจำนงเป็นอาสาสมัครดังกล่าวแล้ว 29,294 คน และตั้งเป้าไว้ก่อน 5 ธันวา 53 จะมีผู้สมัครไม่น้อยกว่า 1 แสนคน ซึ่งทาง จ.พิจิตร จะได้เรียกรวมพลจัดกิจกรรมในวาระต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์และจัดอบรมเพื่อให้มียุทธวิธีในการทำงาน เพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในรัฐธรรมนูญ ตามระบอบประชาธิปไตย สืบไป