ท่อน้ำเลี้ยงแดงอีก8ส่งทนายแจงDSI

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่ กลุ่มบุคคลและนิติบุคคล ที่มีธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยและถูกระงับการทำธุรกรรม ตามคำสั่ง ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เข้าชี้แจงข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน จากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไปแล้ว 75 ราย วันนี้ เป็นวันที่ 3 มีรายชื่อที่ต้องเข้าชี้แจงการทำธุรกรรมทางการเงิน รวม 8 ราย ประกอบด้วย

1. น.ส.พินทองทา ชินวัตร
2. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
3. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์
4. นางกาญจนาภา หงษ์เหิน
5. พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
6. นางเยาวเรศ ชินวัตร
7. นายการุณ โหสกุล
8. นายวิชาญ มีนชัยนันท์

ซึ่งมีรายงานว่า ทั้ง 8 ราย ส่งทีมกฎหมายเข้าชี้แจงแทน โดย น.ส.พินทองทา จะส่ง นายกิตติพร อรุณรัตน์ ทนายความ เข้าชี้แจงยืนยันว่า บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีถูกอายัดและบังคับคดีตามคำสั่งศาลไปแล้วในคดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่สามารถเคลื่อนไหวใด ๆ ทางธุรกรรมได้