สธ.ลำปางเผยฆ่าตัวตายเพราะน้อยใจยอดสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากการรายงานตัวเลขการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายของประชาชนชาว จ.ลำปาง ในปี 2553 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2552 - เม.ย. 2553 พบว่า มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ จำนวน 42 คน คิดเป็นอัตราตาย 5.61 ต่อประชากร 100,000 คน โดยพบว่า กลุ่มอายุที่พยายามฆ่าตัวตายมากที่สุด อยู่ในอายุระหว่าง 30 - 34 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงาน ขณะที่มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จอายุ 25 - 29 ปี ทั้งนี้หากการพิจารณาสาเหตุการทำร้ายตนเองและการฆ่าตัวตายจะเห็นได้ว่า มีหลายสาเหตุร่วมกัน
เช่น น้อยใจคนใกล้ชิด การทะเลาะกับคนในครอบครัว รองลงมา คือ ปัญหาด้านสุขภาพ

ด้าน นายแพทย์สาธารณสุขจ.ลำปาง ยังเปิดเผยอีกว่า จากปัญหาดังกล่าว ได้หาวิธีแก้ไขโดยการดำเนินงานติดตามการปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของ ร.พ.และสถานีอนามัยทุกแห่ง ทั้ง 13 อำเภอ อย่างต่อเนื่อง และยังได้อบรมแกนนำนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เข้าใจตนเอง และให้คำปรึกษากับเพื่อน หรือคนที่มีปัญหาทุกข์ใจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสุขแก่เพื่อนวัยรุ่น โดยคาดหวังว่า สามารถช่วยแก้ปัญหาจาก
สถิติการฆ่าตัวตายลดลงได้