สธ.สั่งอย.สอบนมยูเอชทีขาวขุ่น-ไร้กลิ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึง กรณีพบนมกล่องยูเอชทีเป็นน้ำสีขาวขุ่น และไม่มีกลิ่นนมว่า สั่งการให้ อย.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และหากมีประชาชนพบนมลักษณะดังกล่าวอีก ก็สามารถร้องเรียนไปที่ อย. ได้

ส่วนเรื่องนมโรงเรียน ที่มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมายังมีปัญหา เรื่องคุณภาพนั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า ช่วงหลังๆ การตรวจสอบยังพบมีไม่มาก ความจริงเรื่องนมโรงเรียนมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ส่วน 1. ฝ่ายจัดซื้อ คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการ 2. ผู้ตรวจรับ คือ โรงเรียน และ 3. กระทรวงสาธารณสุข จะเข้าไปช่วยตรวจสอบคุณภาพ ขณะนี้ได้มีการอบรมครูในโรงเรียน ก่อนตรวจรับนม ขอให้ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นก่อน เพื่อดูด้านกายภาพของนมว่า เสียหรือบูด หรือไม่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนการตรวจคุณภาพเชิงลึกว่ามีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนหรือไม่ ต้องส่งห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้สั่งการให้มีการสุ่มตรวจอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หากพบมีปัญหา ให้แจ้งบริษัทผู้ผลิตรับทราบ และปรับปรุงแก้ไข หากถึงขั้นด้อยคุณภาพ ผิดกฎหมาย ต้องดำเนิน
การตามกฎหมายต่อไป ขณะเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดซื้อ ก็ต้องพิจารณาว่าควรซื้อต่อไปอีกหรือไม่