ลูกเสือ5จว.ใต้ร่วมลูกเสือมิตรภาพนานาชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอดินันท์ ปากบารา ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา จ.สตูล กล่าวว่า สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.สตูล เป็นผู้ประสานงานนำ ลูกเสือ-เนตรนารี จากประเทศไทย ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือมิตรภาพนานาชาติมาเลเซีย ในปี ค.ศ.2010 ระหว่างวันที่ 25-30 มิ.ย. ณ ศูนย์หลักสูตรร่วม กรมการศึกษารัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะลูกเสือใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 113 คน ในนามของประเทศไทย ได้เตรียมการแสดงวัฒนธรรมการแสดงรอบกองไฟในการเผยแพร่ลูกเสือในประเทศอาเซียนให้ได้รับชมทั้ง 10 ประเทศ อย่างไรก็ตาม โดย นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร รอง ผอ.เขตเป็นผู้นำลูกเสือดังกล่าว จากนั้น นายจักรพงษ์ ได้กล่าวว่า ประเทศมาเลเซียได้เอื้ออำนวยเรื่องของการศึกษาการ
พัฒนาครู การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนให้เข้าศึกษาต่อในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง