รพ.จุฬาภรณ์ เปิดตรวจไวรัสตับฟรี2,000ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ น.พ.จรัส สุวรรณเวลา รองประธานบริหาร ร.พ.จุฬาภรณ์ พร้อมคณะแพทย์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบี ที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี ให้ได้รับสิทธิ์รักษาฟรี จำนวน 2,000 ราย

ทั้งนี้ ถือเป็นโครงการบำเพ็ญพระกุศล ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2553 และผู้ป่วยที่เข้าสู่โครงการนี้ จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาถึง 5 ปี เพื่อเฝ้าระวังการเกิดเซลล์มะเร็งในตับ และหาความผิดปกติ ในการวินิจฉัยเพิ่มรายบุคคล ผู้สนใจสามารถร่วมลงชื่อ เพื่อขอรับสมัครเข้าโครงการนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 5-16 กรกฎาคม 2553 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-576-6430-5