กรมสุขภาพจิตห่วงปชช.ที่ร่วมชุมนุมกับนปช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิตมีความเป็นห่วงกลุ่มประชาชนที่กลับมาจากการชุมนุมกับกลุ่ม นปช.ที่แยกราชประสงค์ โดยเฉพาะในวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่มีการกระชับพื้นที่ จากเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากหลายคนที่รอดชีวิต ได้รับผลกระทบทางจิตใจ มากกว่ากลุ่มประชาชน ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วรักษาจนหาย

ทั้งนี้ น.พ.วชิระ ยังได้แนะวิธีการแก้ความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้ มีผลทางเดียว คือ จะต้องเปิดใจรับฟัง เพื่อให้เกิดการอภัยและไว้วางใจกัน จึงจะแก้ปัญหาได้

ขณะที่ทางด้าน นายโคทม อารียา ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล ระบุ ควรหาวิธีลดคดีความที่ไม่จำเป็นในศาลลงให้ได้ ซึ่งวิธีการไกล่เกลี่ยเป็น
อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผล แต่ต้องนำเอาเหยื่อและผู้กระทำต่อเหยื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาจึงจะประสบความสำเร็จ