เชียงใหม่เตือนอย่ากินเห็ดพิษตายแล้ว13ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์ เตือนประชาชนบริโภคในช่วงหน้าฝน หลังพบมีผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงขึ้น โดย ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า นับตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน มีผู้ป่วยแล้ว 54 ราย และ ผู้เสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษ ด้วยอาการตับวายรวม 13 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอดอยเต่า ฝาง ชัยประการ จินดา อมก๋อย ฮอด แม่ริม แม่แตง จึงขอห้ามประชาชนนำเห็ดที่ไม่รู้จัก โดยเฉพาะเห็ดที่มีลักษณะเหมือนเห็ดไข่ห่าน ซึ่งเป็นเห็ดพิษมาบริโภคเด็ดขาด ทั้งนี้ กรณีที่ชาวบ้านเสียชีวิตส่วนใหญ่ เนื่องจาก เข้าใจผิด และใช้วิธีทดสอบโดยการนำช้อนเงิน หรือ ข้าวสารต้ม พร้อมเห็ดหากน้ำเป็นสีดำ แสดงว่าเป็นเห็ดพิษ แต่เห็ดบางอย่างนั้นไม่สามารถตอบสนองการทดสบดังกล่าวได้ จึงขอประชาชนบริโภคเห็ดที่รู้จักจะปลอดภัยกว่า