ชาวนาร้อยเอ็ดหันมาเจาะบาดาลสู้ภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสพ จันทโชติ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าหาด อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สภาพดินฟ้าอากาศที่ร้อนแล้งอย่างนี้ ชาวนาได้แต่แหงนดูทองฟ้า รอว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกลงมา ต้นข้าวที่ปลูกไว้แห้ง
ตาย โดยเกษตรกรบางราย ต้องเสี่ยงด้วยการหว่านข้าวแห้งคอยฝนทำการไถ่ดาก คราดนา แม้แต่ความชื้นยังไม่เห็น ห้วย หนอง คลอง บึง ตอนนี้น้ำยังไม่มีเลย

ตนเองเป็นช่างรับจ้างในการเจาะน้ำบาดาล ชาวนาส่วนใหญ่จะนิยมการ
เจาะน้ำบาดาลแล้วในเวลานี้ ระดับความลึกที่ 9-10 ม. ราคาประมาณ 10,000 บาท เราจะเจาะปริมาณตามที่ทรายเขื่อนสมุทร และสูบน้ำขึ้นมาใช้ในนาได้ ซึ่ง นางบุญจัน ไกรสรศักดิ์ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 7 บ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขาหลวง กล่าวว่าตนเองมีพื้นนา 14 ไร่ เพื่อทดสอบการทำนาด้วยการบ่อศอก คนอื่นสามารถมีความสำเร็จได้ตนเองมีนา 3 แปลง จำนวน 46 ไร่ หากสำเร็จจะขุดบ่อทุกแปลงในเร็วๆ นี้