สธ.ห่วงหน้าฝนไข้เลือดออกอหิวาต์ระบาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ว่า ได้มอบนโยบายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวัง 2 โรค ที่มีแนวโน้มผู้ป่วยมากขึ้น คือ โรคไข้เลือดออก และอหิวาตกโรค โดยในตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 26,185 ราย เสียชีวิต 30 ราย เป็นภาคใต้มากที่สุด 6,976 ราย ภาคกลาง 6,823 ราย ภาคอีสาน 6,575 ราย และภาคเหนือ 2,807 ราย ส่วนอหิวาตกโรคตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีผู้ป่วย 982 คน เสียชีวิต 5 คน ภาคใต้พบมากที่สุด 505 ราย ภาคเหนือ 279 ราย ภาคอีสาน 166 ราย และภาคกลาง 32 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ จ.ปัตตานี และตาก โดยพบผู้ป่วยถึง 82.31%