3 ปัจจัยเสี่ยง ที่ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อจากค่านิยม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระแสบริโภคนิยมที่รุนแรง ทั้งด้านการแข่งขันทางการค้าเพื่อแย่งชิงผู้บริโภคที่มีสูงในปัจจุบัน ขณะที่ผู้หญิงก็ตกเป็นเหยื่อจากค่านิยมการบริโภคนิยมอย่างไม่รู้เท่าทัน ... ซึ่งหากมองถึงสินค้าในสังคมที่เจาะกลุ่มไปที่เพศหญิง โดยอาศัยจุดอ่อนของผู้หญิง เพื่อเน้นการขาย จะพบว่ามีสินค้าหลายตัวที่ผู้หญิงตกเป็นเหยื่ออย่างน่าเสียดาย บุหรี่ สถิติเมื่อปี 2552 ประเทศไทยผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด 12 ล้านคน เป็นชายกว่า 11 ล้านคน และเป็นหญิงประมาณ 8 แสนคน และมีแนวโน้มว่าผู้หญิงจะติดบุหรี่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ชายมีแนวโน้มลดลง .... จากสถิติปี 2547 ผู้ชายติดบุหรี่ ร้อยละ 70 และลดลงเหลือร้อยละ 45 แต่ผู้หญิงติดร้อยละ 30 และมีแนวโน้มสูบบุหรี่มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปติดบุหรี่หน้าใหม่ จะอยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปี โดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งในปัจจุบันสังคมนิยมความเป็นอิสระ ทำให้กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับบุหรี่เจาะตลาดนี้มากเป็นพิเศษ ทั้งนี้ในจำนวน 8 แสนของของประชากรหญิงไทยที่สูบบุหรี่พบว่า 500,000 คน ซื้อแบบซองที่จำหน่ายตามท้องตลาด และ 300,000 คนมวนบุหรี่สูบเอง โดยเฉพาะบุหรี่ขี้โย เหตุสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงสูบบุหรี่มากขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการทำตลาดของบริษัทบุหรี่ที่มีการออกแบบบุหรี่ในหลายรูปแบบ เช่น การใส่กลิ่น ปรับรส เน้นในเรื่องของการโฆษณาเพื่อที่จะจูงใจให้ผู้หญิงหันมาสูบบุหรี่มากขึ้น รวมถึงมีการผลิตบุหรี่เพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ ผู้ประกอบธุรกิจด้านบุหรี่ จึงจ้องที่จะเจาะตลาดผู้หญิง โดยการผลิตบุหรี่มวนสวย พกพาง่าย บรรจุภัณฑ์สวยงามเตะตา ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้มุ่งเน้นรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในผู้หญิงมากขึ้น น้ำเมา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ร่วมกับศูนย์วิจัยสุรา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำรวจร้านค้าและสถานประกอบการรอบๆ มหาวิทยาลัยชื่อดังจำนวน 15 แห่ง ในกรุงเทพฯ พบว่า มีร้านเหล้าปั่นอยู่ถึง 86 ร้าน ในรัศมี 500 เมตร จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และพบว่ามีร้านเหล้าตั้งอยู่ถึง 1,712 ร้าน เฉลี่ย 57 ร้านต่อ 1 ตารางกิโลเมตร หรือหมายความว่าผู้ประกอบการเน้นการเจาะตลาดวัยรุ่น และมีแนวโน้มที่ผู้หญิงจะเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ทำการสำรวจสถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ของเด็ก และผู้หญิง ใน รอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าน่าเป็นห่วง เพราะผู้หญิงเริ่มเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 65 จากอิทธิพลของการโฆษณา และการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ของธุรกิจแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะมีการชักชวนในรูปแบบเหล้าปั่น ซึ่งดูเหมือนน้ำผลไม้ปั่นดื่มแล้วอาจไม่รู้ว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งๆ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น วอดก้า รัม หรือ จิน และจัดรูปแบบร้านคล้ายๆ กับร้านขายน้ำผลไม้จูงใจให้เด็กและผู้หญิงหันมาดื่มกันมากขึ้น นอกจากนี้ พบว่ามีการทำโปรโมชั่นจูงใจผู้หญิงในรูปแบบแปลกๆ เช่น ผู้ชาย 2 คนขึ้นไปดื่ม ผู้หญิงที่มาด้วยดื่มฟรี ที่สำคัญร้านเหล้าปั่นเหล่านี้ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเป็นจำนวนมาก การพนัน กระแสฟุตบอลโลกที่กำลังมาแรงในปัจจุบันมีการจูงใจเด็กและเยาวชนให้เล่นการพนันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการสำรวจในแต่ละปี พบว่ากลุ่มเสี่ยงในการเล่นพนันบอล คือ กลุ่มเยาวชน นักเรียน-นักศึกษา แต่ที่สำคัญจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงที่ผ่านมา พบว่าช่วงกระแสฟุตบอลโลกฟีเวอร์ มีกลุ่มวัยรุ่นหญิงเล่นการพนันฟุตบอลมากขึ้น สาเหตุสำคัญที่เยาวชน รวมถึงวัยรุ่นหญิงหันมาเล่นการพนันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีรูปแบบการเล่นออนไลน์ที่ทำได้สะดวก สามารถเข้าถึงการเล่นพนันบอลได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่งผลให้สถิติอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน จากทั้งสามปัจจัยเสี่ยงจะเห็นได้ว่า มีการใช้ช่องโอกาสด้านความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และมีการดึงดูดใจด้านค่านิยม ความเร้าใจโดยอาศัยจุดอ่อนของเพศหญิงที่เน้นความสวยงาม เข้าถึงง่ายมาเป็นปัจจัยสำคัญ การรู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจึงเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะจากปัญหาทั้งหมดนี้ มีผลสำรวจที่พบว่า หากผู้หญิงมีพฤติกรรมการดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่จะมีผลต่อการเลิกที่ยากกว่าเพศชาย รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายมากกว่า นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ควรต้องมีการรณรงค์ป้องกันแนวโน้มและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันนักพนัน นักดื่ม และนักสูบหน้าใหม่เหล่านี้ไม่ให้มีมากเกินไป เพราะจะกลายเป็นปัจจัยของการเกิดอาชญากรรมในสังคม และปัญหาต่างๆ ตามมาได้ในที่สุด