นายกฯ ขอบคุณข้าราชการสำนักนายกฯ

นายกฯ ขอบคุณข้าราชการสำนักนายกฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการเป็นประธานในงานวันสถาปนา สำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 78 และการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับข้าราชการหน่วยงาน สำนักงานนายกรัฐมนตรี จำนวน 194 คน ว่า ต้องขอขอบคุณข้าราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีทุกคน ที่ได้ร่วมมือกันเสียสละอดทน ตั้งใจทำหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ทั้งการยกระดับพัฒนาการทำงาน และการเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ แม้ว่า ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาจะมีวิกฤตการณ์ทางการเมือง แต่ทุกคนก็ยังสามารถร่วมมือกันทำงานผ่านมาด้วยความน่าพอใจ แต่ทั้งนี้แม้ว่า การชุมนุมวิกฤติทางการเมือง จะคลี่คลายลงแล้ว แต่ผลที่เกิดขึ้นก็ต้องทำให้รัฐบาลต้องฟื้นฟูเยียวยาและดำเนินการตามแผนปรองดองแห่งชาติ และทั้งหมด จะสำเร็จได้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับคาวมร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งหมายถึง ข้าราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีทุกคน ที่จะต้องร่วมมือกันไปสู่เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกคนยึดหลักการทุ่มเทการเสียสละและหลักอดทนในการทำหน้าที่ เพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!