รมว.เกษตรชี้นำในเขื่อนทั่วปท.เริ่มดีขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำว่าในภาพรวมขณะนี้ดีขึ้น จากปริมาณฝนที่ตกลงมากระจายทั่วประเทศ ประกอบกับการปฏิบัติการฝนหลวงซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานฝนหลวงพิเศษ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ ภาคกลาง เพื่อเน้นปฏิบัติการในพื้นที่ 5 ลุ่มน้ำ เพื่อเพิ่มน้ำให้กับเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนอุบลรัตน์ และ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สำหรับสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ ขณะนี้มีนํ้าในอ่างฯ 33,764 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯ ขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั้งหมด มีน้ำไหลลงอ่างฯ 38.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำระบายออก 75.65 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำภูมิพล ปัจจุบันมีน้ำไหลลงอ่างฯ 5.03 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายออก 7 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำในอ่างฯ 4,096 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ มีน้ำไหลลงอ่างฯ 6.19 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายออก 10.96 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำในอ่างฯ 3,262 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ 34