กษิต เผยเยือนยุโรปได้ผลดีเชื่อมันดีขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า หลังเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการ ครั้งแรก เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย และกระชับความร่วมมือด้านต่างๆ ว่า ขณะนี้ต่างประเทศเข้าใจสถานการณ์ดี และมีความเชื่อมั่นประเทศไทยมากขึ้น ดูได้จากการตอบสนองของรัฐมนตรี และหน่วยงานต่างๆ ของยุโรป ที่ได้พบในครั้งนี้ที่เป็นไปด้วยดี ทุกหน่วยงานพร้อมจะร่วมมือกับไทยต่อไป ส่วนการสอบถามถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุวุ่นวาย ได้ชี้แจงว่า มีรายชื่อ ที่จัดทำโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซึ่งยืนยันได้ว่า หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมของไทย ไม่ได้ตั้งข้อหาโดยไม่มีหลักฐาน นอกจากนี้ ยังได้บอกกับรัฐมนตรีต่างประเทศ ที่ได้พบด้วยว่า ไม่อยากให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ใช้ประเทศใด เป็นฐานในการเคลื่อนไหวทางการเมือง เพราะจะเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทย ซึ่งเป็นหลักสากลที่ทุกประเทศยึดถือ

นายกษิต ยังกล่าวถึง การประชุมเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคยุโรป ว่า ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย และสิ่งที่เอกอัครราชทูต ต้องชี้แจงให้ต่างประเทศเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และความมุ่งมั่นของสังคมไทย ที่จะปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพ และได้บอกให้เอกอัครราชทูตไทยในยุโรป ดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อชี้แจงสถานการณ์ และกระชับความสัมพันธ์กับประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ด้วย