สธ.เตือนโรคฉี่หนูระบาดเสียชีวิตแล้ว14ราย

สธ.เตือนโรคฉี่หนูระบาดเสียชีวิตแล้ว14ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลการระบาดของโรคเล็ปโตสไปโรซิส(Leptospirosis) หรือ โรคไข้ฉี่หนู โรคนี้พบได้ตลอดปี แต่จะพบมากในช่วง ก.ค. - ก.ย. ทุกปี ซึ่งเป็นฤดูกาลทำนา มีฝนตก น้ำขังเฉอะแฉะ โรคนี้มีสาเหตุมาจากหนู โดยเชื้อโรคซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียจะอยู่ในฉี่ของหนู และปนเปื้อนอยู่ตามแหล่งน้ำ ขังชื้นแฉะทั่วไป

ในปีนี้ ตั้งแต่ ม.ค. - มิ.ย. สำนักระบาดวิทยา รายงานผู้ป่วยโรคฉี่หนูทั่วประเทศ 1,209 ราย เสียชีวิต 14 ราย พบผู้ป่วยทุกภาค มากที่สุดในภาคอีสาน ร้อยละ 69 ภาคใต้มีแนวโน้มผู้ป่วยมากขึ้น โดยพบมากในชุมชนแออัด มีหนูชุกชุม จังหวัดที่พบมากที่สุด ได้แก่ บุรีรัมย์ 168 ราย รองลงมาคือ ศรีสะเกษ 154 ราย และ สุรินทร์ 124 ราย อาชีพที่พบสูงสุดได้แก่ เกษตรกร 652 ราย

โดยติดเชื้อขณะทำนา ทำสวน ระหว่างการจับปลา จับหนูในนา นอกจากนี้ ยังพบในผู้มีอาชีพรับจ้าง นักเรียน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพระภิกษุ โดยพบเพศชายมากกว่าหญิง 4 เท่าตัว

ด้าน น.พ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การป้องกันโรคฉี่หนู ควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน ถ้ามีบาดแผลตามร่างกาย รอยถลอก รอยขีดข่วน ควรงดลงน้ำ หากจำเป็นต้องลุยน้ำต้องสวมรองเท้าบู๊ท เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้น้ำถูกแผล ผู้ที่ต้องทำงานในที่ชื้นแฉะ ตามไร่นา หลังจากเสร็จภารกิจแล้ว ให้รีบอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด เช็ดตัวให้แห้ง ในการบริโภคน้ำบ่อควรต้มให้เดือดเพื่อฆ่าเชื้อ ล้างผักผลไม้ด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ดูแลบ้านเรือนให้สะอาด กำจัดขยะไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ปิดอาหารให้มิดชิดป้องกันไม่ให้หนูปัสสาวะรดอาหาร อาหารที่ค้างคืนให้อุ่นให้เดือด ก่อนรับประทาน โดยเฉพาะผู้ที่บริโภคหนู ควรระมัดระวังการติดเชื้อ ให้สวมถุงมือ ขณะชำแหละและปรุงให้สุก