จัดค่ายดาราศาสตร์ชมจันทรุปราคาบางส่วน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่า จะเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติบนท้องฟ้า จันทรุปราคาบางส่วน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2553 นี้ ที่ตรงกับวันสุนทรภู่ ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาน
ศึกษาทั่วภาคตะวันออก ในการจัดค่ายดาราศาสตร์ เพื่อชมปรากฎการณ์จันทรุปราคาบางส่วน อาทิ ล่าสุดที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อ.เมือง จ.ชลบุรี ที่ได้ไปฝึกหัดให้นักเรียนซ้อมตั้งกล้อง ดูจันทรุปราคา หรือ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และที่โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ที่จะตั้งกล้องโทรทรรศน์บันทึกภาพปรากฎการณ์นี้ด้วยเช่นกัน ปรากฎการณ์จันทรุปราคาบางส่วนนี้ เห็นได้ในประเทศไทยทั่วทุกภาค โดยดวงจันทร์ เริ่มเข้าเงามัวตั้งแต่เวลา 15.57 นาที 21 วินาที เริ่มเข้าเงามืด 17.16 นาที 57 วินาที เข้ากึ่งกลางคราส (คราสลึกสุด) 18.39 นาที 33 วินาที และออกจากเงามืด 19.59 นาที 50 วินาที ออกจากเงามัว 21.19 นาที 34 วินาที และกล่าวต่อไปว่า สำหรับประเทศที่เห็นปรากฎการณ์ครั้งนี้ คือ ประเทศญี่ปุ่น จีน ไทย พม่า อินเดีย โดยเริ่มเห็นปรากฎการณ์ เมื่อดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้า ส่วนทวีปอเมริกาฝั่งตะวันตกเห็นปรากฎการณ์ครั้งนี้ เมื่อดวงจันทร์ลับขอบฟ้า และประเทศในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางไม่เห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้