ปปส.ภาค3จัดมหกรรมเยาวชนพ้นยาเสพติด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุรีย์ประภา ตรัยเวช รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานเปิดงานเยาวชนก้าวล้ำยาเสพติด ณ บริเวณสวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่ง ป.ป.ส.ภาค 3 ร่วมกับศูนย์อำนวยการประสานงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนภาค 3 องค์กรภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อรวมพลังไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติด เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก โดยได้มีการจัดแสดงนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดในของ
เครือข่ายเยาวชนภาค 3 จาก 8 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดสร้างเกาะป้องกันไม่ให้มีการระบาดของยาเสพติด เนื่องจากปัจจุบันพบว่า มีการระบาดของยาเสพติดระบาดในกลุ่มของเยาวชนมากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดึงเยาวชนเข้ามาเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!