แม่ทัพภาค4ยันใช้ความยุติธรรมแก้ไฟใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย ให้กับผู้แทนของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะกงสุลใหญ่จากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน ได้รับทราบในระหว่างที่ทั้งหมดได้เข้าร่วมการเสวนาการขับเคลื่อนภาคประชาสังคม กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนใหญ่ ไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความเชื่อมโยงไปถึงระหว่างประเทศ

ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ย้ำถึงแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทั้ง 4 ชาติ ได้เข้าใจตรงกันว่า ยังคงเน้นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข โดยเฉพาะการสร้างอาชีพ ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาว ภายใต้งบประมาณกว่า 9 พันล้านบาท ที่รัฐบาลอนุมัติในปีนี้ เพื่อนำมาพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่าน ศอ.บต. และจะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแต่จะใช้กระบวนการยุติธรรมเข้ามาแก้ปัญหา ซึ่งการทำงานจะมีการประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และกองกำลังผสมพลเรือนตำรวจและทหาร

อย่างไรก็ตาม สำหรับในภาพรวมของการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ผู้แทนทั้ง 4 ประเทศ พอใจและชื่นชมในแนวทางดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีที่ทหารสามารถเข้าถึงและใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่ต่างชาติกังวล คือ ในอนาคตหากมีการถอนกำลังทหารออกไปแล้ว ประชาชนในพื้นที่จะสามารถพึ่งพาตัวเองได้หรือไม่ พร้อมกับเสนอแนะให้ทุกฝ่ายสร้างฐานของประชาชนผ่านโครงการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะมีกำลังทหารอยู่หรือไม่ก็ตาม

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!