ภารกิจนายกฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยังคงเก็บตัวอยู่ในบ้านพักซอยสวัสดี สุขุมวิท 31 ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด จากเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ที่ตรึงกำลังดูแลความเรียบร้อย
อยู่โดยรอบบริเวณ ก่อนที่เวลา 09.30 น. นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปร่วมพิธีศพ นายปิยะแสงน้อย รองประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ ที่ มัสยิดอัลอะตี๊ก ย่านเจริญกรุง 103 ขณะที่ ยังคงต้องจับตาการเดินหน้าแผนปรองดอง
ของนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง การพิจารณายกเลิกการประกาศใช้ พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ก่อนที่จะครบกำหนด ในวันที่ 7 ก.ค. นี้