สพฐ.ผนึกสสส.-ไบโอเทคหนุนโครงงานวิทย์ฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นางอ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค) กล่าวถึง