ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ 24 มิ.ย. 2553

ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ  24 มิ.ย. 2553
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ลพบุรี

ปฏิบัติการบิน 1 เครื่อง รวม 2 เที่ยวบิน ให้พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ใช้สารฝนหลวงสูตร 1(4/2) สูตร 8 สูตร 4 และสูตร 3 ก่อนปฏิบัติการเมฆสเตรโตรคิวมูลัส/คิวมูลัส 4/10 ส่วน ฐานเมฆประมาณ 4,000 ฟุต ยอดเมฆประมาณ 5,000-7,000 ฟุต เมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมบาง ๆ หลังปฏิบัติการกลุ่มเมฆมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และรวมตัวกันหนาแน่นขึ้น ตอนบ่ายโจมตีเมฆด้วยสูตร 1(4/2) สูตร 4 และสูตร 3 หลังปฏิบัติการกลุ่มเมฆรวมตัวกันหนาแน่นขึ้น และก่อยอดสูงขึ้น และมีฝนตกเล็กน้อย

จากผลตรวจเรดาร์และการสังเกตบนอากาศยาน มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี, อ.วังม่วง จ.สระบุรี

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสามแสนแปดหมื่น ลบ.


ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ขอนแก่น

ปฎิบัติการบิน 3 เครื่อง รวม 4 เที่ยวบิน ในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ใช้สารฝนหลวงสูตร 1(4/1) สูตร 4 และสูตร 3 หลังปฏิบัติการกลุ่มเมฆพัฒนาตัวสูงขึ้น ตอนบ่ายโจมตีเมฆด้วยสูตร 4 ขยายพื้นที่การกระจายของฝนตกด้วยสูตร 1+3 หลังปฏิบัติการสังเกตเห็นกลุ่มเมฆพัฒนาตัวสูงขึ้น และมีฝนตกกระจายเป็นแห่ง ๆ หลายกลุ่มบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการ

จากผลตรวจเรดาร์และการสังเกตบนอากาศยานพบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ และบริเวณพื้นที่การเกษตร อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู, อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ, อ.หนองบัวซอ อ.หนองแซง อ.หนองหาน อ.บ้านดุง
อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี, อ.เมือง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่น ลบ.ม.


ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่

ปฏิบัติการบิน 3 เครื่อง รวม 9 เที่ยวบิน ในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลตอนบนและลุ่มรับน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ใช้สารฝนหลวงสูตร 1 สูตร 6 สูตร 4 และสูตร 3 หลังปฏิบัติการเมฆคิวมูลัสก่อตัวรวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่เป็นบริเวณกว้าง มียอดเมฆสูงมากกว่า 15,000 ฟุต กับมีฝนตกเล็กน้อยกระจายปกคลุมบริเวณพิกัด

ปฏิบัติการบินในพื้นที่เป้าหมายลุ่มรับน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ บริเวณ อ.ลอง จ.แพร่-บริเวณเหนือเขื่อนสิริกิติ์ หลังปฏิบัติการมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณทิศเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ช่วงบ่ายขึ้นบินโจมตี กลุ่มฝนมีกำลังแรงขึ้น และปกคลุมขยายพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ตาก ปฏิบัติการบิน 2 เครื่อง รวม 2 เที่ยวบิน ในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลตอนล่าง ใช้สารฝนหลวงสูตร 1 และปฏิบัติการบิน 2 เครื่อง รวม 6 เที่ยวบิน ในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และพื้นที่การเกษตร จ.ตาก ลำพูน ลำปาง สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และพิจิตร ใช้สารฝนหลวงสูตร 1 สูตร 6 สูตร 8 และสูตร 4 กลุ่มเมฆมีปริมาณหนาขึ้นเล็กน้อย

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.แพร่ รอสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและหน่วยฯ เชียงใหม่บินปฏิบัติการแทนในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์

ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนภูมิพลห้าล้านสองหมื่น ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น ลบ.ม. เขื่อนแม่งัดห้าแสนสามหมื่น ลบ.ม. เขื่อนแม่กวงฯ สองแสนหกหมื่น ลบ.ม. เขื่อนกิ่วลมห้าแสนเก้าหมื่น ลบ.ม. และเขื่อนแควน้อยหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่น ลบ.ม.