คณิตหารือหมอประเวศ-กิตติพงษ์ก่อนพบสนธิ

คณิตหารือหมอประเวศ-กิตติพงษ์ก่อนพบสนธิ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมาธิการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ ได้เดินทางมาหารือร่วมกับ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ในฐานะ ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย และ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ เลขานุการคณะกรรมการ ที่ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง แล้ว โดยก่อนการหารือ นายคณิต กล่าวว่า วันนี้ เป็นการหารือในประเด็นทั่ว ๆ ไป ส่วนคณะกรรมการอิสระ ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแนวทางในการหาตัวบุคคลมาเป็นคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ นายคณิต จะเดินทางไปพบ นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ ที่บ้านพระอาทิตย์ เพื่อหารือถึงแนวทางในการปรองดอง ซึ่งก่อนหน้านี้ นายคณิต ได้เดินทางไปหารือกับ นายวีระ มุสิกพงศ์ แกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. มาแล้ว