คณิต ถก ผู้ที่เกี่ยวข้องเหตุจลาจล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ และค้นหาความจริง เพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมเวทีสาธารณะ เรื่อง คอป. หรือ จะเป็นทางออกของไทย โดยมีการนำวิชาการ ผู้นำทางความคิด บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม รวมถึงคณะทูตประเทศต่างๆ ที่ประจำอยู่ในประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสรรหา คณะกรรมการ คอป. ทั้งนี้ นายคณิต กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมแรกที่ คอป. ได้เชิญบุคคลทุกภาคส่วน มาแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การเยียวยาผู้สูญเสีย และก้าวข้ามปัญหาของความขัดแย้ง ในสังคมไปได้ สำหรับการสรรหาคณะกรรมการ คอป. นายคณิต กล่าวว่า เป็นขั้นตอนสำคัญที่ละเอียดอ่อน จึงจำเป็นต้องอาศัยการปรึกษาหารือ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีบทบาทสำคัญ จากทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการที่มีความเป็นกลาง มีอำนาจหน้าที่ และกรอบการทำงานที่เป็นอิสระ ปราศจาคการแทรกแซงจากฝ่ายใด หรือ สีใดๆ ซึ่งนายคณิต ย้ำว่าจะใช้หลักสากล คือ หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับจากการยอมรับจากทุกฝ่ายในสังคม เท่าที่จะเป็นได้มากที่สุด ขณะที่ นายสุนัย ผาสุข ตัวแทนจากองค์กร ฮิวแมน ไรท์ วอทช์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับนายคณิต ที่ได้เดินทางไปพบบุคคลต่างๆ ทุกภาคส่วนรวมทั้งการเดินทางไปพบ นายวีระ มุสิกพงศ์ แกนนำ นปช. เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการค้นหาความจริง โดยได้เน้นว่า ควรเร่งทำความจริงให้ปรากฏเป็นอันดับแรก และหาผู้ที่จะมารับผิดชอบในการละเมิดสิทธิ์มนุษยชน และเหตุรุนแรงที่ทำลงไป