รองฯสุเทพ เร่งแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ5จชต.

รองฯสุเทพ เร่งแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ5จชต.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว

ทั้งนี้ นายสุเทพ กล่าวว่า หลังจากนี้ต้องเร่งรัดการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ ซึ่งต้องการให้ทุกแผนเสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยทุกโครงการต้องไม่มีการแสวงหาประโยชน์ และฝากถึงแม่ทัพต้องติดตามดูแลทุกโครงการอย่างใกล้ชิดด้วย

ขณะเดียวกันการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมา ก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่วนแผนเข้มแข็ง 5 ดาวนั้น ให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับสภาพัฒน์เร่งรัด
ส่งเสริมการลงทุนทั้งการเกษตร การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ อย่างไรก็ตาม ทุกเม็ดเงินที่รัฐบาลอนุมัติไปจะไม่อนุญาตให้ถ่ายโอนไปยังหน่วยงานอื่น