องค์กรวิชาชีพสื่อเสนอตั้งคกก.เสรีภาพสื่อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สื่อองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย แถลงการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน หรือ คพส. ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน นักกฎหมายผู้แทนองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารมวลชนและการปฏิรูปสื่อ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดผลักดันให้เกิดการปฏิรูปสื่อมวลชนของรัฐ เพื่อขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเสรีภาพ ในการแสวงหา และนำเสนอข้อมูลข่าวสารของประชาชนและสื่อมวลชน เพื่อศึกษาถึงแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลกันเอง ทางด้านจริยธรรมเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือต่อการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายเพื่อศึกษา
นำไปสู่การสนับสนุนการพัฒนาองค์กรด้านการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อให้เข้มแข็งและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!