ปภ.เขต15เตือน4 จว.เหนือเสี่ยงน้ำทะลัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 ซึ่งควบคุมดูแลในพื้นที่ 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนเชียงราย พะเยาแพร่ และ น่าน กล่าวเตือน จากการสำรวจพื้นที่ประสบภัย เกี่ยวกับอุทกภัยในพื้นที่ และเตรียมการรับมือน้ำท่วม เพราะว่าพื้นที่ภาคเหนือ มีพื้นที่เสี่ยงภัย การเกิดอุทกภัยมากกว่า 1,000 หมู่บ้าน โดยมีการเฝ้าระวังเป็น 4 จังหวัด โดยเชียงราย มีทั้งหมด 448 หมู่บ้าน โดยเฉพาะ ตำบลสันสลี ตำบลแม่เจดีย์ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น ตำบลศรีถ้อย ตำบลแม่พริก ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย
จังหวัดแพร่ มี 221 หมู่บ้าน จังหวัดน่าน มีเพียง 123 หมู่บ้าน รวมไปถึง จังหวัดพะเยา มี 174 หมู่บ้าน โดยเฉพาะ ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลาว ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะนี้ขอให้ประชาชน ติดตามสถานการณ์เรื่องของอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับในเรื่องของฝนตก และมีการเตือนภัย หรือ มิสเตอร์เตือนภัย ในการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลาก และฝนตกหนักในพื้นที่มากเกินปริมาณที่มีการเตือนเอาไว้ ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบทันที