กอ.รมน.ภาค4ติดรูปโจรบนรถไฟสายใต้

กอ.รมน.ภาค4ติดรูปโจรบนรถไฟสายใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอกบรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่คณะทำงานรัฐวิสาหกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักการดำเนิน งานต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีรถไฟ รวมทั้ง การติดแผ่นภาพผู้ต้องหาตามหมาย ป.วิอาญา ณ สถานีรถไฟ ตั้งแต่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ถึง สถานีรถไฟสุไหงโกลก บนขบวนรถไฟท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย จะมี พันเอกวชิรา บุญเอี่ยม หัวหน้าคณะทำงานรัฐวิสาหกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เป็น ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟ แก่พี่น้องประชาชนที่ใช้บริการรถไฟในพื้นที่ อันจะส่งผลให้ประชาชน เกิดความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ของภาครัฐต่อไป